Poikien ympärileikkaus laittomaksi

Poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta ollaan puuhaamassa laittomaksi täällä Islannissa. Lakialoite poikien ympärileikkauksen kieltämisestä on nyt parlamentin käsittelyssä ja aikanaan siitä sitten varmaankin äänestetään.


Islannista saattaa tulla ensimmäinen EU-maa tai itse asiasssa maailman ensimmäinen maa, joka kieltäisi poikalasten ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset. Sanonpa vaan, että jo on aikakin!

Tästä aiheesta on kyllä puhuttu muissakin maissa, mutta ympärileikkauksen kieltävää lainsäädäntöä ei muualla ole harkittu. Esimerkiksi Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriö antoi asiasta muutama vuosi sitten ohjeen, jossa kyllä myönnetään, että pojan ympärileikkaus puuttuu lapsen koskemattomuuteen ja on toimenpide, jota ei voi peruuttaa, mutta jossa kuitenkin annettiin ohjeet olosuhteista, joissa poikien ympärileikkaus on sallittua. Huolestuttiin, mutta ei kuitenkaan oltu valmiinta tuomitsemaan.

Mikä tässä asiassa hiertää? Vastakkain ovat uskonnolliset perinteet (poikien ympärileikkaus on yleistä etenkin juutalaisissa ja islamilaisissa perinteissä) ja toisaalta lapsen oikeudet.

Ei tästä kysymyksestä Islannissakaan olla yksimielisiä. Islannin piispan mielestä lakialoitetta ei kuuluisi edistää, koska se on hyökkäys juutalaisia ja islaminuskoisia vastaan. Minun mielestäni piispan argumentointi on paperinohutta.

Katsotaan ensin kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.


Lasten oikeuksien yleissopimuksessa, jonka on ratifioinut lähes jokainen maa maailmassa, sanotaan muun muassa seuraavaa (24. artikla):

1. Sopimusvaltiot tunnustavat, että lapsella on oikeus nauttia parhaasta mahdollisesta terveydentilasta sekä sairauksien hoitamiseen ja kuntoutukseen tarkoitetuista palveluista.
3. Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tehokkaisiin ja tarkoituksenmukaisiin toimiin poistaakseen lasten terveydelle vahingollisia perinteisiä tapoja.

Tästä 24. artiklasta on YK:n lapsien oikeuksien komitea antanut yleiskommentin, jossa avataan sen sisältöä tarkemmin. Siellä esimerkiksi sanotaan:

Huomiota tulisi kiinnittää tyttöjen ja poikien erilaisiin tarpeisiin sekä vaikutuksiin, joita sukupuolisidonnaisilla sosiaalisilla normeilla ja arvoilla on poikien ja tyttöjen terveyteen ja kehitykseen. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä haitallisiin sukupuoleen perustuviin käytäntöihin ja käyttäytymisnormeihin, jotka ovat juurtuneet syvälle perinteisiin ja tapoihin ja vaarantavat tyttöjen ja poikien oikeuden terveyteen.

Suomi on ratifioinut myös kansainvälisen sopimuksen, joka kieltää kudoksen (tai elimen) leikkauksen ihmiseltä, joka ei anna siihen suostumusta. Vastasyntynyt vauva ei sellaista voi antaa:

1. Elintä tai kudosta ei saa irrottaa sellaiselta henkilöltä, joka ei voi antaa 5 artiklassa tarkoitettua suostumusta.Kansainvälinen oikeus siis velvoittaa valtioita kiinnittämän huomiota sukupuoleen perustuviin käytäntöihin, jotka voivat olla haitallisia lasten terveydelle. Kudoksen poistaminen ilman potilaan lupaa jopa kielletään. 

Yhä silti tästä asiasta kiistellään.

Turvallisissa olosuhteissa tehdyn leikkauksen tulehdusriskit ovat pienet. Vaikka leikkaus tehtäisiinkin ammattilaisten toimesta ja hygieenisissä olosuhteissa ja se menisikin hyvin ilman mitään komplikaatioita, se ei silti ole oikein. Esinahan poisto vaikuttaa ihmiseen koko loppuelämän. Esinahka ei ole pelkkä pala nahkaa, vaan limakalvoa, verisuonia ja hermoja sisältävä kehon toiminnallinen osa. Siinä on paljon kosketuksen aistivia hermopäätteitä, eli ympärileikkauksessa poistetaan peniksen herkin alue. 

Tuntuisiko itsestä reilulta, että omasta kehosta olisi poistettu jotain omien vanhempien uskomusten tai perinteiden takia?

Mistä päästäänkin siihen uskontopuoleen.

YK:n ihmisoikeusjulistuksessa puhutaan uskonnonvapaudesta (18. artikla):

Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja.
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa (ensimmäinen lisäpöytäkirja):

Hoitaessaan kasvatuksen ja opetuksen alalla omaksumiaan tehtäviä valtion tulee kunnioittaa vanhempien oikeutta varmistaa lapsilleen heidän omien uskonnollisten ja aatteellisten vakaumustensa mukainen kasvatus ja opetus.

Uskonnonvapaus pitää tottakai taata. Mutta ei poikien ympärileikkausten kieltäminen tarkoita uskonnon kieltämistä tai sen kieltämistä, että vanhemmat saavat kasvattaa lapsiaan vakaumuksensa mukaan. Sanotaanhan Raamatussa lapsen piiskauksen olevan hyvästä, mutta silti lasten kurittaminen kuten selkäsaunat, tukistaminen ja luunapit on säädetty Suomessa laittomiksi. Ajatteleeko kukaan lasten pahoinpitelyn kieltävän lain hyökkäävän kristillistä perintöä vastaan? Epäilen.

Ei uskonnon varjolla Suomessa hyväksyttäisi esimerkiksi naisten elävänä polttamista, tyttöjen ympärileikkausta tai käsien amputoimisia. Miksi sitten poikien ympärileikkaus pitäisi hyväksyä? Tyttöjen ja poikien ympärileikkaukset eivät ole väkivalta-asteikolla samalaisia, mutta ne silti molemmat kajoavat alaikäisen kehoon tavalla, joka vaikuttaa heihin koko loppuelämän. 


Jos ympärileikkauksen kokee tärkeäksi uskonnollisesta, kulttuurisesta, esteettisestä tai mistä tahansa muusta syystä, sen voi tehdä itselleen aikuisena. Täysi-ikäinen saa tehdä pippelilleen juuri niin kuin haluaa, mutta pienet lapset pitäisi jättää saksimatta. Olen tyytyväinen, että Islannilla on ollut pokkaa aloittaa lain valmistelutyöt. Toivottavasti laki menee läpi ja muut maat seuraisivat perässä.

Tunnisteet: