Asiaa lapsikaappauksista

Oman lapsen katoaminen on kamala asia. Joka vuosi jo pelkästään Suomessa kymmenet vanhemmat menettävät lapsensa esimerkiksi lapsikaappauksen kautta.

Tänään vietetään kansainvälistä kadonneiden lasten päivää.  Järjestäjänä Suomessa on Kaapatut Lapset ry, joka on vuosittain lähettänyt ilmapalloja kaapattujen ja kadonneiden lasten muistoksi. Tänään 25.5. kello 13-13.45 Kaapatut Lapset ry järjestää ilmapallotempauksen ja tapaa kansanedustaja Eduskuntatalon pääportaikon edessä keskustellakseen muun muassa siitä, että Suomessa ei ole otettu käyttöön kadonneita lapsia koskevaa Euroopan yhteistä vihjepuhelinta.  Viime vuonna oli 38 lasta viety pois Suomesta vastoin vanhemman tahtoa ja yhdeksän tuotu Suomeen. 38+9 tragediaa yhden vuoden aikana. Suomessa.

Jos aihe kiinnostaa ja pääsette paikalle, suosittelen! Levitän sanaa kiinnostuksesta aihetta kohtaan. Kirjoitin taannoin lapsikaappauksista jutun ulkosuomalaisten lehteen Expatriumiin. Tässä alla juttu kokonaisuudessaan kiinnostuneille. Ja linkkiä saa tietysti levittää!

--
Maailman kansainvälistyessä myös perheet kansainvälistyvät. Osa parisuhteista päättyy eroon – oli puoliso sitten suomalainen tai ulkomaalainen. Rumimmissa erotilanteissa kansainvälisen perheen lapsia koskevat huoltajuuskiistat kärjistyvät lapsikaappaukseen.

Viime kesänä Suomessa uutisoitiin kolmesta tapauksesta, joissa toinen vanhempi oli kaapannut lapsensa Suomesta ulkomaille. Helsingin poliisin selvittämistä tapauksista kaksi kolmesta päättyi onnellisesti.

Lapsikaappauksesta etsintäkuulutettu äiti otettiin kiinni Saksassa kolme alle kouluikäistä lasta mukanaan. Lapset luovutettiin Saksan viranomaisten avulla Helsingin sosiaaliviranomaisille.

Toinen alakouluikäisen lapsen kaappaus selvisi, kun kaappauksesta epäilty isä jäi kiinni Kanadassa. Isästä oli annettu kansainvälinen etsintäkuulutus. Hän oli vienyt lapsensa Suomesta vuotta aikaisemmin. Lapsi saatiin takaisin Suomeen.

Kolmannessa kaappauksessa lapsia ei ole löytynyt. Esikouluikäisten lasten epäillään olevan Libyassa. Isän sukulaisten epäillään vieneen lapset maasta ilman äidin tahtoa isän pyynnöstä. Isä ehdittiin pidättää Suomessa ennen kuin tämä poistui maasta.

Suomesta kaapataan vuosittain kymmeniä lapsia

Kansainvälisestä lapsikaappauksesta on kyse silloin, kun lapsi on alle 16-vuotias ja hänet on viety ilman huoltajan suostumusta ulkomaille tai jätetty sieltä palauttamatta tapaamisoikeuden jälkeen.

- Viime vuonna Suomesta kaapattiin ulkomaille 30 lasta. Tänä vuonna tilanne näyttää lukujen puolesta samalta, kertoo Kaapatut Lapset ry:n toiminnanjohtaja Tarja Räisänen.

Kaapatut Lapset ry on perustettu ehkäisemään kansainvälisiä lapsikaappauksia ja antamaan neuvoja ja apua lapsensa menettäneille. Keskeisimmällä sijalla on lapsen etu ja oikeus olla joutumatta kansainvälisen lapsikaappauksen kohteeksi ja uhriksi.

Jutun alussa esitellyt kolme esimerkkitapausta kertovat lapsikaappausten todellisuudesta. Saksaan ja Kanadaan kaapatut lapset saatiin takaisin siksi, että molemmat maat ovat ratifioineet Haagin lapsikaappaussopimuksen.

Haagin sopimuksen tarkoituksena on palauttaa luvattomasti asuinpaikkavaltiostaan poisviety lapsi.

- Kaikkein ongelmallisimpia ovat kaappaukset valtioihin, jotka eivät kuulu Haagin kansainväliseen sopimukseen. Näistä maista on lähes mahdotonta saada kaapattuja lapsia palautettua takaisin, sanoo Räisänen.

Haagin sopimuksen ulkopuolisia maita ovat esimerkiksi Venäjä ja useimmat Lähi- ja Kaukoidän sekä Pohjois-Afrikan maat. Kyseiset maat eivät myöskään yleensä tunnusta ulkomaisten tuomioistuinten tekemiä huoltajuuspäätöksiä.
Kaappaukseen syyllistyvät sekä isät että äidit

Kun kansainväliset avo- ja avioliitot lisääntyvät, myös kansainväliset avio- ja avoerot lisääntyvät. Erityisen ongelmalliseksi ero voi muodostua silloin, kun perheessä on lapsia. Joissain tapauksissa toinen lapsen vanhemmista katsoo parhaaksi ratkaista ongelmallisen tilanteen viemällä lapsen esimerkiksi omaan tai sukulaistensa kotimaahan.

Lapsiaan kaappaavat ulkomaille sekä äidit että isät, ja kaappaaja voi olla yhtälailla niin suomalainen kuin ulkomaalainen.

- Suomesta Haagin sopimusmaihin lapsiaan kaappaavat sekä äidit että isät. Venäjälle, Japaniin, Afrikan ja Kaukoidän maihin kaappauksia tekevät vähän useammin äidit, islaminuskoisiin maihin isät, Räisänen kertoo tilastoista.

Lapsia kaapataan myös Suomeen. Vuosittain Suomeen tuodaan ulkomailta luvatta noin 15 lasta. Koska Suomi on ratifioinut Haagin sopimuksen, Suomeen kaapatut lapset palautetaan takaisin lähtömaahan.

Kaapatut lapset ovat useimmiten alle 10-vuotiaita.

- Viime aikoina meille on tullut myös yhteydenottoja äideiltä, jotka pelkäävät miestensä vievän murrosikään tulevat tyttärensä pois Suomesta entiseen kotimaahansa. Yleensä tällaisessa tilanteessa perheen isä ei oman kunniakäsityksensä vuoksi halua tyttärensä kasvavan länsimaassa, Räisänen kertoo.
Vanhemmat etsivät kaapattuja lapsiaan netissä

Lapsen kannalta olisi tietysti parasta, että vanhemmat pystyisivät erotilanteessa riitelemättä sopimaan lapsen huollosta ja tapaamisista. Todellisuus ei kuitenkaan aina mene näin.

Yleensä lapsikaappaus tapahtuu siten, että erotilanteessa lapsen huoltajista toinen ottaa lapsen mukaansa ilman toisen huoltajan lupaa tai lapsen huoltajuuden menettänyt vanhempi ottaa yksinhuoltajavanhemman lapsen mukaansa.

Äkillinen ympäristönvaihdos ja toisesta vanhemmasta eroon joutuminen on lapselle traumaattinen kokemus. Yksin jääneelle vanhemmalle oman lapsen kaappaus aiheuttaa suurta tuskaa. Monet pelkäävät – eivätkä täysin aiheetta – että eivät näe omaa lastaan enää koskaan.

Jotkut vanhemmat yrittävät saada lapsensa takaisin vastakaappauksella, jos virallisista teistä ei ole apua.

- Ulkomailla toimii useita kansainvälisiä turva-alan yrityksiä, jotka tekevät kaapattujen lasten noutoja, jos heidät palkkaava vanhempi pystyy näyttämään, että hän on lapsen laillinen huoltaja. Tällaiset toimeksiannot maksavat kuitenkin maltaita, eikä niihin monellakaan ole varaa.

Jos kaapatulla lapsella on muistoja toisesta vanhemmastaan, hän alkaa usein etsiä taakse jäänyttä vanhempaansa oma-aloitteisesti. Tähän toivoon monet lapsensa menettäneet ripustautuvat.

- Kaapattujen lasten vanhemmat yrittävät olla aktiivisesti läsnä netissä siinä toivossa, että heidän vuosia sitten kaapatut lapsensa alkaisivat etsiä heitä. Monet tällaisista vanhemmista pitävät Facebookissa profiilia vain siksi, että lapsi voisi joskus löytää sen, Räisänen kertoo.

Kaapatut Lapset -yhdistykseen tekee vuosittain ensikontaktin noin viitisenkymmentä Suomessa asuvaa ihmistä. Yhdistykseen pitävät yhteyttä myös monet vanhemmat, joiden osalta kaappaus on edelleen käynnissä ja tilanne ratkaisematta. Kaappaustilanteet saattavat kestää pitkään, sillä Haagin sopimusmaahankin kaapattu lapsi saadaan usein viranomaisteitä takaisin aikaisintaan kuukausien, joskus jopa yli vuoden kuluttua.

- Olen viikoittain tekemisissä yli 100 ihmisen kanssa, joita lapsikaappaus tavalla tai toisella koskettaa.

Räisänen myöntää työn olevan välillä raskasta.

- Onnistumiset auttavat jaksamaan. Onnellisuuden tunne on valtava, kun pääsee todistamaan sitä, kun vanhempi saa lapsensa takaisin tai löytää kauan kadoksissa olleen lapsensa netin kautta.

--

--

Tutustu myös puolisosi kotimaahan


Onnellista perhe-elämää ulkomaalaisen puolison kanssa viettävälle ajatus lapsikaappauksesta voi tuntua typerältä. Totuus kuitenkin on, että osa liitoista kuitenkin päättyy eroon – oli puoliso sitten suomalainen tai ulkomaalainen. Mahdolliset huoltajuuskiistat voivat olla raskaita kotimaassakin. Ulkomaalainen puoliso ja vieras asuinmaa tekevät tilanteesta entistä hankalamman.

Jos vanhemmat eroavat ja huoltajuus jää molemmille vanhemmille, ei suomalainen vanhempi voi palata vastoin toisen huoltajan tahtoa Suomeen lapsensa kanssa. Jos puolisonkin asuinmaa on ratifioinut Haagin sopimuksen, on kyse kansainvälisestä lapsikaappauksesta. Mutta mikäli lapsen vanhempi on yksinhuoltaja, hän voi päättää yksin lapsen asioista eikä toisen huoltajan suostumusta esimerkiksi ulkomaille muuttoon tarvita.

Ennen avioitumista ja lapsien hankintaa kannattaa tutustua puolison kulttuuriin, uskontoon sekä hänen kotimaansa perhelainsäädäntöön ja perhekäsitteeseen.

Eräissä valtioissa lapsen huoltajuus nimittäin kuuluu äidille lapsen ollessa pieni, mutta siirtyy automaattisesti isälle lapsen varttuessa. Joissakin maissa avioeron sattuessa huoltajuuden saaminen voi edellyttää tiettyä uskonnollista vakaumusta.

On hyvä tarkistaa, onko oma asuinmaa ratifioinut Haagin sopimuksen. Haagin yleissopimusta sovelletaan jokaiseen lapseen, jonka asuinpaikka oli sopimusvaltiossa välittömästi ennen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevien oikeuksien loukkaamista. Lapsen kansalaisuudella ei ole väliä.

Jos suomalais-venäläinen perhe asuu Sudanissa, ja perheen venäläinen äiti kaappaa suomalais-venäläisen lapsensa Venäjälle, isällä on vähän mahdollisuuksia saada viranomaisteitä lastaan takaisin, koska Sudan ja Venäjä eivät kummatkaan ole ratifioineet Haagin sopimusta.

Jos suomalais-kreikkalainen perhe asuu Ranskassa ja perheen kreikkalainen isä kaappaa lapsensa Kreikkaan, Haagin sopimus auttaa äitiä saamaan lapsensa takaisin, koska sekä Ranska että Kreikka ovat Haagin sopimusvaltioita.

--

--

Ennakoi lapsikaappausuhka


Kaappauksen kokeneiden vanhempien mukaan lapsikaappausta saattaa edeltää esimerkiksi joku seuraavista:

- Kotona käydään jatkuvasti kiistoja kasvatuksesta tai lapsen huollosta ja tapaamisista.

- Toinen vanhempi voi ilmaista puheissaan halun palata kotimaahansa lapsen kanssa tai hän voi uhata kaappauksella.

- Toinen vanhempi on lopettanut työt. Hänen lähisukulaisensa on muuttanut asumaan perheen luo ja tukee muuttoa kotimaahan.

- Puoliso realisoi perheen yhteisen asunnon tai oman asuntonsa omaisuutta.

Jos pelkäät lapsikaappausta:

- Selvitä paikalliselta viranomaiselta tai lähimmästä Suomen suurlähetystöstä turvaamistoimenpiteiden, esimerkiksi kiireellisen huostaanoton mahdollisuudet.

- Ilmoita päiväkotiin ja kouluun, että lastasi ei saa luovuttaa tapaavalle vanhemmalle tai muulle henkilölle ilman suostumustasi.

- Mikäli epäilet toisen vanhemman suunnittelevan lapsen luvatonta poisviemistä, ilmoita sekä Suomen että mahdollisen kaappauksen kohdemaan viranomaisille (lähetystöön), ettei lapsella ole huoltajan suostumusta matkustusasiakirjoihin.

- Passin peruuttamisella ei kuitenkaan ole mitään merkitystä, jos lapsella on kaksoiskansalaisena oikeus saada myös kohdemaan passi.

- Mene Kaapatut Lapset ry:n nettisivuille. Sieltä löytyy muissa maissa olevien vastaavanlaisten yhdistysten yhteystietoja.

Lähde: www.kaapatutlapset.fi

Tunnisteet: ,